ตรวจสอบข้อมูลสิ่งก่อสร้างอาคารเรียนขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2568) งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ 9 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ดร.จักรพงษ์ วงค์อ้าย รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา และนายนพพร แสงอาทิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ตรวจสอบข้อมูลสิ่งก่อสร้างอาคารเรียนขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2568) งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ) โดยมีนายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 นางสาวปิยรัตน์ วงศ์เติง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับและตรวจสอบข้อมูลสิ่งก่อสร้างอาคารเรียนขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) อำเภอดอยสะเก็ด และโรงเรียนวัดสวนดอก อำเภอเมืองเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1