ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในการบริการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ให้ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในการบริการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และให้กำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดข่วงสิงห์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ แนวทางการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาของโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดข่วงสิงห์