ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดวังสิงห์คำและโรงเรียนวัดป่าแดด

นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดวังสิงห์คำและโรงเรียนวัดป่าแดด ในการเตรียมการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564