ต้อนรับ นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และนายวิริยะ วรายุ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) พร้อมด้วย นายวิริยะ วรายุ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 08.09 น. นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) พร้อมด้วย นายวิริยะ วรายุ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 สักการะศาลท้าวมหาพรหม วงเวียนด้านหน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สักการะพระภูมิเจ้าที่ ต่อจากนั้นเดินทางขึ้นอาคารอำนวยการ ชั้น 4 ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ไหว้พระห้องทำงานเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเดินทางมาดำรงตำแหน่งใหม่ โดยมีนายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดี