ต้อนรับนายเสน่ห์ รัชฎา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ยินดีต้อนรับท่านรองฯ เสน่ห์ รัชฎา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ที่ย้ายมารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ให้กำกับดูแลงานกลุ่มอำนวยการและกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอสันกำแพง และอำเภอแม่ออน