นายธงชัย จันแย้ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายธงชัย จันแย้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรอง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ.ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 15 ผ่านระบบ VDO Conference Google Meet ณ ห้องประชุมล้านนา โดยมี ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกลุ่ม และทีมงานผู้เกี่ยวข้อง ร่วมสนับสนุนและกำลังใจ จนผ่านการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ฯ บรรลุุวัตถุประสงค์ด้วยดี