นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2565

นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2565 เพื่อรับทราบนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำสู่การปฏิบัติ และการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565  การสร้างระบบสถานศึกษาปลอดภัย โครงการพาน้องกลับมาเรียน  โครงการโรงเรียนคุณภาพ การประเมินคัดกรองความบกพร่องของผู้เรียนให้สอดคล้องกับสภาพนักเรียนและบริบทของโรงเรียน เป็นต้น โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ  ผ่านระบบทางไกล​ Video​ conference โปรแกรม​ Zoom​ Meeting ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1