นำเสนอกับรูปแบบการจัดกิจกรรม Symposium โรงเรียนสุจริต ระดับภาคเหนือ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ร่วมนำเสนอกับรูปแบบการจัดกิจกรรม Symposium โรงเรียนสุจริต ระดับภาคเหนือ โดยท่านรองปกิจพจน์ กมลวรเดช รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 ผู้รับผิดชอบหลักในการจัดกรรมระดับภาคเหนือ ปี 2565 ณ สพป.อุตรดิตถ์ เขต1