บุคลากรในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

23 พฤษภาคม 2564 บุคลากรในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีสถานที่ตั้งในอำเภอเมืองและอำเภอแม่ริม ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19  ในวันนี้จำนวนกว่า 2,000 คน โดยมี นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ฉีดวัคซีน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม อำเภอเมืองเชียงใหม่  การให้บริหารฉีดวัคซีน เป็นคณะจิตอาสาจากโรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ ประกอบด้วยผู้อำนวยการ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่