บุคลากรในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปล่อยพันธุ์ปลา ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยหยวกหนองเขียว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่