ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง

จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ดาวน์โหลด