ประกาศประกวดราคาชื้อจัดหารระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ด้วยวิธี e-bidding