ประกาศผู้ชนะการประกวดเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 มิถุนายน 2564