ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าจ้างเช่าให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 Cluster 15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าจ้างเช่าให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 Cluster 15

ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E- bidding