ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 4 รายการ

ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)