ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง