ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโดยวิธีเฉพาะจงจะ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563