ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ โดวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 ธันวาคม 2563