ประกาศรับสมัครครูผู้สอน

ด้วยโรงเรียนเทพเสด็จวิทยาประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน จึงขออนุญาตประกาศรับสมัครครูผู้สอนโรงเรียนขึ้นเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1