ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง ช่างเทคนิค