ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการประเมิน NT RT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง