ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเดือน พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง