ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง