ประกาศโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็กเรื่องประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน

ประกาศโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก เรื่องบประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน