ประกาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือด เรื่องผลการคัดเลือกคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน