ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า

รับสมัครบุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า

<span style=”display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;” data-mce-type=”bookmark” class=”mce_SELRES_start”></span>