ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ.2566

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ.2566 ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดตามระเบียบแนวปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทาน ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1