ประชุมคณะทำงานการจัดทำแผนที่โรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนดีสี่มุมเมืองตามโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 19 ธันวาคม 2563 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ในฐานะประธานกรรมบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตตรวจราชการที่ 15 มอบหมายให้ นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วยคณะทำงานประกอบด้วย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯและเจ้าหน้าที่ ICT จาก สพป.เชียงใหม่ เขต1-6 และ สพม.เขต 34 ดำเนินการประชุมเพื่อจัดทำแผนที่โรงเรียนคุณภาพของชุมชนมและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1