ประชุมคณะทำงานวางแผนขับเคลื่อนการจัดทำข้อตกลงการพัฒนางานตาม ว.PA

15 พ.ย.2564 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานวางแผนขับเคลื่อนการจัดทำข้อตกลงการพัฒนางานตาม ว.PA ณ ประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1