ประชุมทางไกลออนไลน์ (Conference
)การมอบนโยบายการดำเนินงานของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 15 กพ. 2566 นายสิทธิชัย มูลเขียน ประธานอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานในการประชุมทางไกลออนไลน์ (Conference) การมอบนโยบายการดำเนินงานของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา”เปลี่ยนผ่านความหวังและความท้าทาย : จาก กศจ.เข้าสู่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา” พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ โดยมีนายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มกฏหมายและคดี เข้าร่วมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เขียงใหม่ เขต 1