ประชุมทีมบริหารองค์กร เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการทำงาน

นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประชุมทีมบริหารองค์กร เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการทำงาน รวมถึงปรึกษาหารือข้อราชการ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมล้านนา