ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู ผู้บริหารกับความก้าวหน้าในวิชาชีพตามเกณฑ์ ว.PA (With Growth Mindset)

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต1 ปฎิบัติหน้าที่ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู ผู้บริหารกับความก้าวหน้าในวิชาชีพตามเกณฑ์ ว.PA (With Growth Mindset) การเขียนบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายเมือง 1 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่