ประชุมเตรียมงานโครงงานสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา

วันที่ 7 กันยายน 2565 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเตรียมงานโครงงานสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา โดยมีประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ทั้ง 4 อำเภอ นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารฯ ประธานชมรม ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมคณะทำงานกลุ่มบริหารงานบุคคลเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1