ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (สพป.เชียงใหม่ เขต 1) ดำเนินการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายสิทธิชัย มูลเขียน ประธานอนุกรรมการ นายอนุกูล ศรีสมบัติ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 อนุกรรมการและเลขานุการ นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และ นางสาวพรรณี จันทร์แก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้ช่วยเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมาล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1