ประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อการศึกษาทางไกล DLTV ณ โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สพป.เชียงใหม่ เขต1

วันที่ 11 ธันวาคม 2564 พลเอกดาว์พงศ์ รัตนสุวรรณ์ องคมนตรี ประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกล ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อการศึกษาทางไกล DLTV ของโรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สพป.เชียงใหม่ เขต1 โดยท่าน ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต1,ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ,ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันกลางเหนือและบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับและรับการตรวจเยี่ยมจากองคมนตรี ณ โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่