ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายอำเภอสันกำแพง

วันที่ 25 มีนาคม 2567 ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอสันกำแพง ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 17 ราย โดยมี นายวัลลภ ภูจอมจิตร รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1, นายณัฐสิทธิ์ ธงยี่สิบสอง ศึกษานิเทศก์ และ นายยงยุทธ วงศ์ชัย ผอ.โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ เป็นคณะกรรมการประเมินฯ ณ โรงเรียนบ้านหนองโค้ง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ/ข่าว : นายวัชรเศรษฐ์ เทพศาสตรา