ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 นำทีมบริหารองค์กร ร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบ Video Conference

นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2565  ผ่านระบบ Video Conference โปรแกรม Zoom Meeting เพื่อรับทราบนโยบายเร่งด่วน และข้อราชการสำคัญ โดยมีนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม  วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1