ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 นำทีมบริหารองค์กร รับทราบนโยบาย แนวทางและผลงานด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 38/2565

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 นำทีมบริหารองค์กร ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ผอ.กลุ่ม/หน่วย ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 38/2565 เพื่อรับทราบนโยบาย แนวทางและผลงานด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อจากนั้น ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมทีมบริหารองค์กร ตามโครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ การบริหารทีมีคุณภาพ และหารือข้อราชการสำคัญ ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1