ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประธานกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายอนุกูล ศรีสมบัติ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประธานกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2567 ในระยะเวลา 1 ปี โดยมี นายเรืองยศ ปันศิริ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3, นางสาวอัจฉรา ช่วยนุ่ม ผอ.สพม.เชียงใหม่, นางสาวพรรณี จันทร์แก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการประเมิน จำนวน 8 ราย ณ ห้องประชุมทุ่งอ้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 4