ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประธานการจัดสอบหน่วยสอบจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมดำเนินการจัดสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564

นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) ประธานการจัดสอบหน่วยสอบจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดสอบ ภาค ก และภาค ข การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี พ.ศ.2564 หน่วยสอบจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1-6 ผอ.สพม.เชียงใหม่ รอง ผอ.สพท ในจังหวัดเชียงใหม่ที่กำกับดูแลกลุ่มบริหารงานบุคคล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม วันที่ 13 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1