ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วยทีมบริหารองค์กรร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 19/2565

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 19/2565  เพื่อรับทราบนโยบายนำสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1