ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติคำขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมติคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัด และหลักเกณฑ์วิธีการให้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจาก สพป.เชียงใหม่ เขต 1-6 , สพม.เชียงใหม่ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางสาวเทพี กับปุละวัน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ นางศิรดา สมบูรณ์ชัย เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จัดขึ้นในวันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1