ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดงานเปิดบ้านวิชาการ BDP.Open House โรงเรียนบ้านดอนปิน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 3 มีนาคม 2566 นายอนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดงานเปิดบ้านวิชาการ BDP.Open House โรงเรียนบ้านดอนปิน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ร่วมงานในครั้งนี้