ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปรับการเรียนเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ (PA4)

วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 นายอนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปรับการเรียนเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ (PA4) เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจาก ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่, ครูโรงเรียนพุทธิโศภน และศึกษานิเทศก์ รวมทั้งสิ้น 134 คน