ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 -6 และ ผอ.สพม.เชียงใหม่ หารือข้อราชการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  เป็นประธานในการประชุมหารือข้อราชการเกี่ยวกับการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ร่วมกับ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2-6 และ ผอ.สพม.เชียงใหม่ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพท.,ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา และ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลทั้ง 7 เขตพื้นที่ โดยมี นายโกศล ปราคำ ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา เข้าร่วมรับฟัง วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1