ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบโอกาสให้คณะทำงานจัดทำ VTR สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดทำคลิปคำกล่าวอวยพรให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

วันที่ 7 กันยายน 2564 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบโอกาสให้คณะทำงานจัดทำ VTR สพป.เชียงใหม่ เขต1 จัดทำคลิปกล่าวอวยพรเพื่อเป็นกำลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่