รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนมิถุนายน งวดที่ 9