รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนพฤศจิกายน งวดที่ 2