รายงานงบทดลองหน่อยเบิกจ่ายประจำเดือนกันยายน 2565 (งวดที่ 12)