รายงานงบทดลองหน่อยเบิกจ่ายประจำเดือนมิถุนายน 2565 (งวดที่ 9 )